Om Dronningborg Aktivitetscenter (DAC)

DAC er et dagtilbud efter servicelovens §104 og man skal visiteres via sagsbehandler til at kunne modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud. DAC er en del af Bo - og Aktivitetscentrene SYD. Hvilket også indeholder Bo- og aktivitetscenter Neptunvej samt Bostedet Høvejen.

DAC lægger stor vægt på at kunne have et åbent tilbud, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle har mulighed for at øve deres indflydelse bedst muligt. Kun på denne måde, kan DAC yde et tilpas varieret tilbud af en høj kvalitet, hvor vi forsøger at alle kan opnå samme rettigheder og muligheder, uanset handicappets omfang.

DAC modtager primært voksne med varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse, men også øvrige personer, som har et handicap - eksempelvis personer som har pådraget sig en hjerneskade.

Medarbejdergruppen består af socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere.

Det psykiske funktionsniveau blandt brugerne på DAC er meget varieret og det afspejler således de forskellige gruppers tilgang til samvær og aktiviteter.

Grupper på DAC Værdigrundlag Randers Kommunes Ledelsesgrundlag