Værdigrundlag

På Dagtilbuddet tages der udgangspunkt i aktiviteter inden for en lang række fagområ­der, og især lægges der vægt på det kreative/musiske område, sansestimulation, fysisk træning og stimulation samt en lang række aktiviteter, hvor den aktuelle oplevelse er det centrale.

Vi lægger stor vægt på at kunne yde et varieret tilbud med mange muligheder, som er helt afgørende for den enkelte brugers trivsel og videre udvikling. Derfor prioriterer vi forskellige former for undervisning og fysisk udfoldelse meget højt, bl.a. råder vi over egen gymnastiksal.

På Dagtilbuddet kan du som bruger, medarbejder og studerende forvente, at der pædagogisk og etisk bliver handlet ud fra følgende fem værdier:

 • omsorg
 • respekt
 • samvær
 • motivation
 • frihed

Disse fem værdier skal ikke betragtes som isolerede fra hinanden. Netop som værdigrundlag danner de et sammenhængende mønster og supplerer og understøtter hinanden.

Læs mere om de enkelte værdier ved at klikke på dem herunder:

Omsorg er forudsætningen for, at brugeren kan føle tryghed i hverdagen. Omsorg skal gives ud fra en respekt for den enkelte brugers ønsker og behov. Omsorg er, at vi i vores pædagogiske arbejde er nærværende og iagttager og kender den enkelte brugers signaler.

Dette betyder, at vi:

 • er opmærksomme på brugerens individuelle fysiske og psykiske behov og personlige pleje.
 • hjælper brugerne med at bearbejde deres oplevelser, problemer og følelser.
 • giver brugerne muligheder for at udvikle selvtillid og selvstændighed.
 • sikrer, at hverdagen er genkendelig og overskuelig.

Respekt er forudsætningen for, at brugeren kan føle sig værdig og betydningsfuld. Respekt er, når vi i det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte brugers motivation og muligheder. Respekt er, når vi hele tiden arbejder for gensidigt at forstå hinanden.

Dette betyder, at vi:

 • tager individuelle hensyn til brugeren.
 • er bevidste om den måde, vi kommunikerer med brugeren på
 • giver brugerne muligheder for at finde deres egne individuelle grænser
 • tilrettelægger dagligdagen, så den er meningsfuld og udviklende i overensstemmelse med brugerens muligheder.

Samvær er også en forudsætning for, at brugeren kan opleve personligt nærvær og være en del af et fællesskab. Samvær er, når vi har aktiviteter sammen og taler og lytter til hinanden. Aktiviteter er derfor ikke kun "produktivitet", men alle de store og små opgaver, vi udfører sammen i hverdagen.

Dette betyder, at:

 • er bevidste om, at enhver aktivitet med brugeren er et samvær.
 • vi tilrettelægger aktiviteter, så brugeren oplever fællesskab, hvor der også er plads til den enkelte.
 • vi lærer brugeren vigtigheden af at være en del af (gruppe)fællesskabet,
 • brugerne reelt, både oplever og føler sig set - dels når de kommer om morgenen, gennem hele dagligdagen, og når de tager af sted.

Motivation er også en forudsætning for at kunne udvikle sig og træffe valg. Motivation er, når vi i det pædagogiske arbejde opmuntrer brugeren til at vedligeholde personlige færdigheder og afprøve nye muligheder. Motivation er nært forbundet med frihed, idet brugeren skal motiveres til at bruge sin frihed på en ansvarlig måde.

Dette betyder, at vi:

 • giver brugeren muligheder og oplevelser, der kan flytte grænser og give succes
 • er opmærksomme på, at brugerne udnytter deres evner og ressourcer
 • hjælper brugerne med at træffe deres egne beslutninger
 • er bevidste om, at vi optræder som rollemodeller for brugerne.

Frihed er forudsætningen for at kunne bestemme over eget liv. Frihed skal ses i sammenhæng med omsorg. Det er en pædagogisk opgave at sikre, at der er en balance mellem på den ene side brugerens egen frihed til selv at vælge, og på den anden side omsorgen over for brugeren - ofte ud fra et vidtgående ansvar. Frihed skal således ses i sammenhæng med en medmenneskelig ansvarlighed over for brugerens individuelle situation.

Dette betyder, at vi:

 • giver den enkelte bruger ansvar og medbestemmelse ud fra den enkeltes forskellige forudsætninger og formåen
 • er opmærksomme på brugernes ønsker og tilskynder dem til at komme frem med egne meninger
 • hjælper brugerne med at forstå konsekvenserne af deres beslutninger og handlinger
 • er bevidste om, at frihed altid har en indbygget etisk side i sig.