Grupper på Dagtilbuddet

Her på siden kan du læse om Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers' grupper, aktiviteter og traditioner.

Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers

Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers er et aktivitets- og samværs tilbud for voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, under servicelovens § 104.
Huset præsenterer spændende differentierede tilbud af aktiviteter, samværs- og interessefællesskaber. Kirsebærhaven og Trekløveret præsenterer de to baser, vi har i huset. Det psykiske funktionsniveau blandt brugerne er meget varierende og afspejler således de forskellige gruppers tilgang til samvær og aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på at have et åbent tilbud, hvor alle føler sig velkomne, set og hørt og hvor alle har mulighed for at øve deres indflydelse bedst muligt. Kun på denne måde, kan vi yde et tilpas varieret tilbud af en høj kvalitet, hvor vi forsøger at alle, kan opnå samme rettigheder og muligheder, uanset handicappets omfang.

Vi har derfor også et brugerråd, der mødes 4 gange om året og som understøtter 2 stormøder årligt, hvor alle brugere har mulighed for at deltage og hvor mikrofonen går rundt. Her drøftes forskellige temaer samt ønsker og ideer til dagligdagen.
Vi lægger vægt på, at udvikle os i takt med de forskelligartede ønsker. Derfor inddrager vi løbende nye aktiviteter.

Trekløveret

Kantinen beskæftiger dagligt flere af Trekløverets brugere. Her bages bl.a. knækbrød og sunde boller. Ligeledes har flere brugere forskellige former for opgaver forbundet med arbejdet i kantinen. Såsom borddækning, afrydning, opvask, indkøb og rengøring.  Nogle anretter og serverer frokost. Opgaverne tilrettelægges altid ud fra den enkelte brugers individuelle interesse, mål og forudsætninger. Brugergruppen er bredt sammensat med forskellige funktions niveauer. I kantinen tager medarbejderne højde for brugernes forskelligheder, og der værnes ligeledes om et socialt fællesskab omkring opgaverne, hvor der er plads til den enkelte.

Sideløbende med opgaverne i Kantinen, har vi altid gang i vores kreative værksted, musik og samværstilbud. Ligeledes er der dagligt tilbud om deltagelse i en fysisk aktivitet. Her har vi egen gymnastiksal til rådighed. Vi har derudover gode udenoms arealer, hvor der er gynger og frugtlund, stier, og bålplads.

I det kreative værksted er der bl.a. mulighed for at tegne male, strikke, lave perler og andre sjove ting vi finder på. Vi har forskellige fysiske aktiviteter på programmet som boccia, hockey og boldspil i vores gymnastik sal, cykelture, gå- hold, gymnastik og nogle borgere er også tilmeldt bowlinghold, hvor vi tager i bowlinghallen. Ind i mellem tager vi en tur ud i det ”blå” i Aktivitetscentrets busser.

Der er desuden også muligheder for at øve og bruge IT kundskaber på IPads, eller deltage i husets ugentlige dansk undervisning. Vi har også et snoezelrum, hvor borgerne har mulighed for sansestimulation, og hvor der er basis for at få ro og slappe af.

Kirsebærhaven

Vi har til huse på det nederste plan på Dagtilbuddet, hvor vi er fordelt i to grupper. Vi har indrettet os således vi kan dele os i flere rum, hvorfor vi også har gode muligheder for at tilbyde den enkelte borger sin egen faste plads, hvor borgeren så har mulighed for at trække sig til, hvis denne har brug for ro fra de omgivende stimuli.

Aktiviteterne tilrettelægges altid ud fra den enkelte brugers individuelle interesse, mål og forudsætninger.

Eksempler på aktiviteter kan være, gåtur, cykle på side by side cykel, bål, gynge, boldspil, træning på kondicykel, kreative sysler som at tegne, male, klippe/klistre, musik og samspil, bagning med udgangspunkt i sunde råvarer. Vi tager ofte ud i naturen og ser på dyr og nyder den friske luft

Der er også muligheder for at øve og bruge IT kundskaber på IPads, eller deltage i husets ugentlige dansk undervisning. Herudover arbejder vi med sansestimulering såvel i gruppen, som i vores velfungerende snoezelrum.

Vi deltager, efter den enkeltes borgers ønske, i de aktiviteter, der er på tværs af grupperne. Eksempler på disse er hockey, boccia, gymnastik, biograf, og husets fælles temauger mm.

Vi har en gymnastiksal til rådighed, og herudover gode udenoms arealer, hvortil vi har direkte udgang til.

Borgerne i Kirsebærhaven er på forskellige udviklingsniveauer. Nogle har behov omfattende pleje og støtte, mens andre er meget velfungerende på det praktiske niveau, man trives i Kirsebærhaven, fordi vi netop har mulighed for at tilbyde ro, forudsigelighed og eget rum eller skærmet plads kombineret med ovenstående aktiviteter.