Generelt om Dagtilbuddet

Dagtilbuddet følger servicelovens §104 og man skal visiteres via sagsbehandler til at kunne modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud.

Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers er en del af Lærings- og kompetencecentret. Hvilket også indeholder Mestringsvejlederne, De små Bofællesskaber, ledsagerordningen, CBR og Klub 85

Dagtilbuddet lægger stor vægt på at kunne have et åbent tilbud, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle har mulighed for at øve deres indflydelse bedst muligt. Kun på denne måde, kan Dagtilbuddet yde et tilpas varieret tilbud af en høj kvalitet, hvor vi forsøger at alle kan opnå samme rettigheder og muligheder, uanset handicappets omfang.

Dagtilbuddet modtager primært voksne med varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse, men også øvrige personer, som har et handicap - eksempelvis personer som har pådraget sig en hjerneskade.

Medarbejdergruppen består af socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere.

Det psykiske funktionsniveau blandt brugerne på Dagtilbuddet er meget varieret og det afspejler således de forskellige gruppers tilgang til samvær og aktiviteter.