Genåbning af DAC den 26. maj

Vi begynder at lave en gradvis genåbning af DAC tirsdag den 26. maj.

Vi har udarbejdet en genåbningsplan, som beskriver, hvordan vi griber en gradvis genåbning af DAC an. I genåbningsplanen har vi sørget for, at flest mulige borgere kommer i aktivitet. Enten får borgerne mulighed for at modtage dagtilbud på DAC (Stenaltvej), eller også får de et dagtilbud, som er udlagt i botilbuddet. Der vil være forskel på, hvor mange timer den enkelte borger har ugentligt i sit dagtilbud, og der vil derfor være en differentiering, som beror på en faglig vurdering.

Medarbejderne vil tage telefonisk kontakt til alle hjemmeboende borgere, der kan starte op på dagtilbuddet her i fase 2, og/eller deres pårørende og give uddybende information om genåbningen.

Den gradvise genåbning begynder tirsdag d. 26. maj.

Vi vil indtil videre have en reduceret åbningstid fra kl. 09.00-15.00 mandag-torsdag og fra kl. 09.00-14.30 fredag. Det er vi nødt til for at være i stand til at dække aktivitet både på DAC og ude på botilbuddene. Det vil dermed stadig medarbejdere, som tilbyder dagbeskæftigelse ude på flere af botilbuddene, mens andre medarbejdere tilbyder aktivitets- og samværstilbud på DAC. Hvis der skulle være behov for pasning udover ovenstående reducerede åbningstid, skal du kontakte Gitte Truelsen hurtigst muligt, så vi kan få etableret en pasningsordning.

Vi kan blive nødt til at ændre i genåbningsplanen undervejs. Ligeledes kan vi ved øget smittespredning være nødt til at rulle planen tilbage og lukke tilbuddet ned igen. Hvis det sker, vil der selvfølgelig som hidtil være mulighed for nødpasning.

Vi glæder os rigtig meget til, at det igen bliver almindelig hverdag for borgere og ansatte. Her i fase 2 vil hverdagen forløbe noget anderledes, end vi er vant til her på DAC. Bl.a. inddeles huset i mindre grupper, og borgerne vil tilhøre en fast gruppe hver dag. Vi vil bestræbe os på at lave aktiviteter udenfor, så vidt det overhovedet er muligt. Bålstedet står klar, og pedellerne har sat et telt op, som vi også kan bruge. Cykel- og gåture i den friske luft vil blive prioriteret.

De seneste dage har vi indrettet DAC, så vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi har ligeledes udarbejdet en hygiejneinstruks. Det betyder, at vi skal ændre nogle gamle vaner og hjælpe, støtte og vejlede borgerne i af efterkomme de nye hygiejneretningslinjer og indøve nye vaner her på DAC. Vi vil med forskellige pædagogiske tiltag finde sjove måder at lege, synge, undervise denne nye læring ind.

Forenings- og frivilligaktiviteter på Aktivitetscenter Randers er endnu ikke genåbnet. Aktivitets- og fritidskoordinatoren tager kontakt til brugerne, når vi må påbegynde at genåbne denne niche.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:

Afdelingsleder
Gitte Truelsen
Gitte.truelsen@randers.dk