Trekløveret

Her kan læse om, hvad der sker i Trekløvergruppen.

Trekløvergruppen er det dagtilbud på Dronningborg Aktivitetscenter.

I Trekløvergruppen lægges hovedvægten på det sociale samvær, hvor nøgleord er glæde, humør og et trygt miljø.

I Trekløvergruppen er der fortiden 54 borgere. Brugergruppen er bredt sammensat med vidt forskellige funktions niveauer. I gruppen tager personalet højde for disse forskelligheder, så brugerne oplever et fællesskab, hvor der er plads til den enkelte.

På DAC tilbyder vi at brugerne kan købe frokost fra Cafe Gaia Papaya, som tilbyder smørrebrød, sandwich og salat. Nogle af brugerne i Trekløveret er beskæftiget i kantinen, hvor de anretter frokosten og gør rent. Arbejdet udføres med fokus det sociale og hyggeligt samvær.

I Trekløveret har vi fokus på kost og motion.

Trekløveret bager sundt og fedtfattigt brød til om fredagen, hvor der hygges om morgenen. Det er også her vi fejrer fødselsdage, som har været i ugens løb.

I trekløver gruppen har vi en aktivitetsgang, hvor vi tilbyder kreative/musiske og fysiske aktiviteter.

Det kan være aktiviteter som at strikke, sy, lave perler, tegne/male, synge, tage på gå- og cykelture, køre med Aktivitetscenterets busser ud i det fri, besøg på rideskole, gymnastikboldspil af forskellig art f.eks. boccia, hockey i vores gymnastik sal. Der er også muligheder for at øve og bruge IT kundskaber og forskellige Wii spil. Nogle borger er også til meldt bowlinghold, hvor vi tager i bowling hallen.

Vi råder over et snoezelrum, hvor borgerne har mulighed for sansestimulation, og der er mulighed for at få ro og slappe af.