Kirsebærhaven

Kirsebærhaven er en gruppe på Dronningborg Aktivitetscenter. Her kan du læse om, hvad der sker i kirsebærhaven.

I kirsebærhaven er vi 14 borgere, og 4 personaler. Vi har til huse på det nederste plan på DAC. Herudover har vi to personale ansatte i virksomhedspraktik.

Vi har god plads, og flere rum at dele os i, derfor har vi gode muligheder for at tilbyde den enkelte borger sin egen faste plads, hvor borgeren så har mulighed for at trække sig til, hvis denne har brug for ro fra de omgivende stimuli.  

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i hver borgeres udviklingsmål/VUM mål, derfor er aktiviteterne vidt forskellige fra borger til borger.

Eksempler på aktiviteter kan være, gåtur, cykle på side by side cykel, bål, gynge, boldspil, træning på kondicykel, syning, brodering, arbejde med ipad/computer, instrumentspil, en til en kontakt, bagning med udgangspunkt i sunde råvarer.

Herudover arbejder vi med sansestimulering både i gruppen, og vi har også et stort og velfungerende snoezelrum til rådighed.   

Borgerne i Kirsebærhaven er på forskellige udviklingsniveauer. Nogle har behov omfattende pleje og støtte, mens andre er meget velfungerende på det praktiske niveau, men trives i Kirsebærhaven, fordi vi har mulighed for at tilbyde ro, forudsigelighed og eget rum eller skærmet plads.

Vi deltager, efter den enkeltes borgers ønske, i de aktiviteter, der er på tværs af grupperne på DAC. Eksempler på disse er papmache, hockey, gymnastik, biograf, forhindringsbane. osv.

Vi har gymnastiksal til rådighed, og herudover gode udenoms arealer, hvortil vi har direkte udgang til.