Om brugerforeningen

Brugerforeningen blev oprettet 1988. Alle brugere bliver automatisk medlem ved indskrivning, og foreningen er kontingentfri.

Der stilles 2000 kr. til rådighed for foreningen pr. år, og der er mulighed for at tjene lidt ekstra ved salg, af bl.a. gløgg og æbleskiver til jul.

Brugerforeningen har en brugerbestyrelse, der består af 4 brugere en suppleant og 2 medarbejdere, hvis primære opgave er at yde støtte omkring det praktiske arbejde, tilrettelæggelse etc.

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden, og hver anden måned indkaldes alle til stormøde i kantinen. Forud for møderne afholdes der gruppemøder, hvor dagorden gennemgås, og det aftales hvem der vil sige noget på møderne. Referatet fra møderne gennemgås ligeledes på et gruppemøde.

Brugerforeningen er bestemmende i forhold til deres budget og indtjente penge, samt medbestemmende i forhold til fester, rejser, og udflugter. Alt andet er naturligvis til diskussion på stormøderne.

Hvert år er der 2 på valg til bestyrelsen. Det er muligt at blive genvalgt.