Droningborg Aktivitetscenter

DAC modtager primært voksne med varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse, men også øvrige personer som har et handicap, f.eks. personer som har pådraget sig en hjerneskade.